חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אמיל בוחצירה010231914/01/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
רוזה חסיד688075691422627/03/2007לצו קיום צוואהבאר שבע1
חיים לייבוביץ2668855610438913/03/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
מרים לייבוביץ467378610438013/03/2008לצו ירושהתל אביב1
מאיר מימוני3176296578916018/12/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
צבי רוזנבלום427706858031520/03/2006לצו ירושהתל אביב1