חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
ששון אגאבאבא422497064304426/03/2009לצו קיום צוואהחיפה1
גד אזערי559085785476431/08/2011התנגדותחיפה2
יעקב אלטיט261081185872815/04/2012לצו קיום צוואהחיפה1
דוד יחזקאל488941174294622/03/2009לצו קיום צוואהחיפה1
פרחה עג'מי727346194741614/02/2010לצו קיום צוואהחיפה1
פרחה עג'מי727346194741614/02/2010לצו קיום צוואהחיפה2
בן ציון תירם49199406599124/07/2013לצו קיום צוואהחיפה1