חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
זכריה בן שלום410827442633205/04/2012לצו קיום צוואהירושלים1