חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אסתר אלוני654842633471403/07/2007לצו קיום צוואהחיפה1
טוביה אלוני654842553471303/07/2007לצו ירושהחיפה1
נוריה אנקורי472106123646802/12/2007לצו קיום צוואהחיפה1
נוריה אנקורי472106123646824/12/2007להארכת מועד להגשת התנגדותחיפה2
נוריה אנקורי472106123646813/02/2008לצו ירושהחיפה4
חיים בלס416023924838703/05/2010לצו ירושהחיפה1
יוסף בלס416023354991517/08/2010לצו ירושהחיפה1
נתן בס91756623223617/12/2006לצו ירושהחיפה1
מיכאל גביש9249350747723/01/2006מינוי מנהל עזבוןנצרת2
סטנליי איר גודמן698833955965912/06/2012לצו ירושהחיפה1
לב גוטצייט3064641163902503/06/2008לצו ירושהחיפה1
אילנה גלילי94288225200223/01/2011לצו ירושהחיפה1
עוזר גרנט21569254309931/03/2009לצו קיום צוואהחיפה1
צילה גרנט33584626182204/11/2012לצו ירושהחיפה1
נסים דהן604451116670317/09/2013לצו ירושהחיפה1
שמואל דוב505681873414920/05/2007לצו קיום צוואהחיפה1
אברהם וינברגר92770214119125/11/2008לצו קיום צוואהחיפה1
אהרן יונתן632932376049702/08/2012לצו קיום צוואהחיפה1
אהרן יונתן632932376049714/08/2012תיקון טעות סופרחיפה2
לאה ינובסקי61937261834425/11/2008לצו ירושהירושלים1