חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דינה בן דנון175930391114613/12/2007בקשה מתוקנתירושלים2
יהושע בנדנון016593519/09/2012לצו ירושהתל אביב1
ג'ולייט בנדנון ויינמ016593319/09/2012לצו ירושהתל אביב1
בלבול יוסף744330209802917/09/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
בלבול יוסף744330209802927/11/2007תיקון צו קיום צוואהתל אביב2
פסח מילין940250413736712/10/2010לצו ירושהתל אביב1