חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
הניה אוקסנור50561061469713/06/2007לצו ירושהבאר שבע1
יוסף ארוסי4108803014556214/06/2011לצו ירושהתל אביב1
רגינה אריה537297414486330/05/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אברהם גאשצינני31544166547604/09/2008לצו ירושהתל אביב2
ניסן זדה459712319560304/07/2007לצו ירושהתל אביב1
רונן טייב3641074417402015/07/2013תיקון טעות סופרתל אביב2
כרמלה כהן4999851114265814/03/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
לאון לוי1064296512702614/12/2009לצו ירושהתל אביב1
יצחק מהלל49187858835222/11/2006לצו ירושהתל אביב1
רובין מלייב3037632478835722/11/2006לצו ירושהתל אביב1
אמירה נקש4574027114729303/08/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים סדי280457314512305/06/2011לצו ירושהתל אביב1
פסיה סינדר6582011015616426/01/2012לצו ירושהתל אביב1
עזרא סעד7150896410075914/12/2007לצו ירושהתל אביב1
שמואל פינקלשטיין648409037931802/02/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
צלח רביע4331567010621723/01/2012תיקון טעות סופרתל אביב4