חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
פרידה גרנשטין841226415849526/03/2012לצו קיום צוואהתל אביב1