חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
עדי צדוק4199130813227517/05/2010לצו ירושהתל אביב1