חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מרדכי ביטמן426376013069218/03/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
מרדכי ביטמן426376013069218/03/2010תיקון טעות סופרתל אביב2
גיזה גוטליב77267069132625/02/2007לצו ירושהתל אביב1
שי גילת772671412709115/12/2009לצו ירושהתל אביב1
חדוה וינוגרדוב721061013425307/07/2010לצו ירושהתל אביב1
חדוה וינוגרדוב721061013425326/07/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
אמנון טרויגוט428425310764623/06/2008לצו ירושהתל אביב1
צפורה מרדכי723505414140102/02/2011התנגדותתל אביב2
צפורה מרדכי723505414140104/12/2011לצו ירושהתל אביב3
נחמה נחמיה3478072745923/09/2012לצו קיום צוואהירושלים1
נחמה נחמיה3478072745923/09/2012מינוי מנהל עזבוןירושלים2
בועז פינקלשטיין542529039669820/08/2007התנגדותתל אביב2
פרידה שטרן83941818934324/12/2006לצו קיום צוואהתל אביב1