חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חיים אלבוים307004628031326/04/2006התנגדותתל אביב2
חיים אלבוים307004628031326/04/2006התנגדותתל אביב3
שרה בר לב858409610650118/05/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ויטוריו גויטע4348538215693315/02/2012לצו ירושהתל אביב1
הדסה דגון96218223797018/03/2008לצו קיום צוואהחיפה1
יהודית יונגר1247187614378412/06/2012ביטול צו קיום צוואהתל אביב2
יהודית יונגר1247187614378412/06/2012לצו קיום צוואהתל אביב3
מזל כחלון4217660210748616/06/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
רונלד אהרן מוס615047817009614/01/2013לצו ירושהתל אביב1
אסתר צימינו1238929215822920/03/2012לצו ירושהתל אביב1