חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מנשה אליהו7071291412714715/12/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
אסתר חצבני178652416203627/06/2012לצו קיום צוואהתל אביב1