חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דן זליקסון3181714101182015/02/2009לצו ירושהנצרת1
רפאל קוניא690391705235608/02/2011לצו ירושהחיפה1