חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אנה גולדשטין38156367877318/01/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
יעקב זילברינג389909317016415/01/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
משה אברהם מוסק54015182415924/05/2011לצו קיום צוואהירושלים1
משה אברהם מוסק54015182415921/07/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתירושלים2