חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
כרמלה רבקה כהן65940063027021/06/2006לצו קיום צוואהחיפה1
מקסים כהן17570123027121/06/2006לצו קיום צוואהחיפה1
וולטר נירן691217882866010/04/2013לצו ירושהירושלים1
וולטר נירן691217882866030/07/2013בקשת צו ירושה מתוקנתירושלים2
רות וילהלמ קראוזה650684962716931/07/2012לצו קיום צוואהירושלים1
רות וילהלמ קראוזה650684962716902/09/2012מינוי מנהל עזבוןירושלים2
הילדה נעמי שטנר4705342604329/02/2012לצו קיום צוואהירושלים1