חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חנה בנימיני12651568552728/08/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
ישראל בנימיני12651498552628/08/2006לצו קיום צוואהתל אביב1