חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יצחק סטון6364911516541305/09/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
עבד אל קאד עאצי3541819310970623/09/2009תיקון צו קיום צוואהתל אביב5
צלח רביע4331567010621705/11/2008תיקון צו ירושהתל אביב2