חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מרים ברמן831557416879221/02/2013תיקון טעות סופרתל אביב2