חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
איוון זרקה675648151375602/01/2007לצו קיום צוואהבאר שבע1