חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אליהו אידל499331388447526/07/2006לצו ירושהתל אביב1
מלי בן עזרא687941978552128/08/2006לצו ירושהתל אביב1
רחל בקר1074085014084908/02/2011מינוי מנהל עזבוןתל אביב2
יפה בר נחום90440914275115/03/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
דבורה גזית542637858563530/08/2006לצו ירושהתל אביב1
ראובן חייט30093549955713/11/2007לצו ירושהתל אביב1
פרידה טישלר4190736118010626/08/2013לצו ירושהתל אביב1
ג'וליט כהן4756411711590119/02/2009לצו ירושהתל אביב1
צפורה לבני1049666912405016/09/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
מרים לוי389564611636203/03/2009לצו ירושהתל אביב1
תמר מיכאלי7556245416138014/06/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
רבקה קורנברג31275374213621526/08/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
הרברט מאיר קראוס302581495448426/12/2012לצו קיום צוואהתל אביב2
פרידה אידה קראוס547274116909026/12/2012לצו קיום צוואהתל אביב1