חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
טל אבידן646257677733626/02/2006בקשה מתוקנתתל אביב2
בכור אדזיאשוילי174979751467610/06/2007לצו ירושהבאר שבע1
ברטה אלון4686331213477425/07/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים אריגי3075352913813527/10/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים אריגי3075352913813509/11/2010תיקון טעות סופרתל אביב2
חיים אריגי3075352913813501/09/2011לצו ירושהתל אביב3
יהושע ברוסילובסקי39010067960919/02/2006לצו ירושהתל אביב1
אליהו ברזילי906261312402616/09/2009לצו ירושהתל אביב1
אילין גולדברג6988613316857913/12/2012לצו ירושהתל אביב1
אהרן גולדמן285900716073229/05/2012לצו ירושהתל אביב1
בתיה גיברשטיין803485216973304/07/2013תיקון צו קיום צוואהתל אביב2
משה ברוך גלייכמן70478488828021/11/2006לצו ירושהתל אביב1
ישעיהו דוניצה845801017775510/07/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
ישעיהו דוניצה845801017775515/09/2013תיקון טעות סופרתל אביב2
סוניה דוניצה845802817775610/07/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
הדסה דרורי141338414793311/08/2011לצו ירושהתל אביב1
דוד הכוהן730302715367901/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד הכוהן730302715367915/11/2012תיקון טעות סופרתל אביב2
רינה ווינבלום816988012023409/06/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
רוברט וולין013726911/10/2010לצו קיום צוואהתל אביב1