חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יעקב אילוז681693588827707/12/2006התנגדותתל אביב2
משה ברוך8915072213712/07/2010לצו קיום צוואהירושלים1