חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אהרן אליעזר708864118476406/08/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
צפורה אסיס4147423015655306/02/2012לצו ירושהתל אביב1
מתילדה יתום371679217318721/03/2013לצו ירושהתל אביב1
אלברט )אבר לוי393293614970605/09/2011לצו ירושהתל אביב1
יהודה מגד4716164115402307/12/2011לצו ירושהתל אביב1
מישל מוסטרל1052826317831222/07/2013לצו ירושהתל אביב1
לאה סיטון6246337717840423/07/2013לצו ירושהתל אביב1
שמואל פישמן1769107215520303/01/2012לצו ירושהתל אביב1