חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אכרם קלותי805215291763922/07/2008לצו ירושהירושלים1