חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יפה אקלר4280881615500027/12/2011לצו ירושהתל אביב1