חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אפרים מיכאלי58888135827107/03/2012לצו ירושהחיפה1
אפרים מיכאלי58888131670607/03/2012לצו ירושהנצרת1
מוסיה מיכאלי58895141746010/07/2012לצו ירושהנצרת1