חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
פרלה אבולעפיה5863643217818518/07/2013לצו ירושהתל אביב1
טדסה ארני30960181316636117/10/2012לצו ירושהתל אביב1
יוסף בן דוד32343419026622/01/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
אשר גזל502141478552528/08/2006לצו ירושהתל אביב1
גסטון דיאי4133644715657307/02/2012לצו ירושהתל אביב1
סלתנה טויטו4214993016515828/08/2012לצו ירושהתל אביב1
סטיבן ליברמן3180600922590707/11/2011לצו קיום צוואהבאר שבע1
יוסף מורבאי100994064940507/07/2010לצו קיום צוואהחיפה1
ריטה סולומון442922117188220/02/2013לצו ירושהתל אביב1
בלה רון נס988226712245219/01/2010תיקון טעות סופרתל אביב2
מטילדה רוסו1056574516622311/10/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
משה רוסו183360716622411/10/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
אלעזר ריינר565692391497618/04/2007מינוי מנהל עזבון זמניירושלים1