חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
עזיז אביכזר631726132230705/08/2010לצו קיום צוואהירושלים1
שרה חיון789982262165105/01/2012ביטול צו קיום צוואהירושלים2
דינה יוסף751511342922105/06/2013לצו ירושהירושלים1
אליעזר מנשה735244312952420/01/2013לצו קיום צוואהבאר שבע1
מאיר פחימה626766141302109/04/2006לצו ירושהירושלים1
מסעודי פחימה626766221287113/03/2006לצו ירושהירושלים1
שרה קהתי306260302716731/07/2012לצו קיום צוואהירושלים1
חתון שרואני715541252067808/12/2009לצו קיום צוואהירושלים1
חתון שרואני715541252067804/02/2010בקשת צו קיום צוואה מתוקנתירושלים2