חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חביב דריי673999561982523/08/2009לצו ירושהבאר שבע1