חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
נורה בונקר6460438214795711/08/2011לצו ירושהתל אביב1
נורה בונקר6460438214795705/09/2011בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
שרה ברמן014267014/03/2011לצו ירושהתל אביב1
ארווה דבש015961230/04/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
אלכסנדר ויצ'חייזר3032591627764719/12/2005לצו ירושהתל אביב1
אלגרה זאגה4143749217649011/06/2013לצו ירושהתל אביב1
בת שבע חרבט101087934491923/06/2009תיקון טעות סופרתל אביב2
אברהם טלישבסקי385742215386705/12/2011לצו ירושהתל אביב1
יעקב לבבי322879815620026/01/2012לצו ירושהתל אביב1
שרה לנגר4278848917972720/08/2013לצו ירושהתל אביב1
דוד מרכוס6721319917296918/03/2013לצו ירושהתל אביב1
אבלין נובלינס014192615/02/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אבלין נובלינס014192622/06/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
הדסה רביבו5335101111922911/05/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד שפיגלר3059144016257210/07/2012לצו ירושהתל אביב1