חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
הלנה גליק3039397910518806/04/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
שמחה שאבי4499272514648014/07/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
סמי שמעון012183714/07/2009לצו קיום צוואהתל אביב1