חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
רחל אלישבע רואה5367099810490930/03/2008לצו קיום צוואהתל אביב1