חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דוד באום1551559614494531/01/2012תיקון טעות סופרתל אביב2