חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אנטה אדם623585512993802/04/2013התנגדותבאר שבע2
מכלוף אלבז791610141367518/12/2006לצו ירושהבאר שבע1
מרצדס בן זקן260033352841910/09/2012לצו קיום צוואהבאר שבע1
אליהו בן חיים619728321989210/11/2009התנגדותבאר שבע4
חיים דהן270964861838525/01/2009לצו קיום צוואהבאר שבע1
חיים דהן270964861813428/01/2009בקשת צו קיום צוואה מתוקנתבאר שבע2
זולטן זלמן172721621179405/01/2006לצו קיום צוואהבאר שבע1
שרה יהודה472926282791303/12/2012לצו ירושהירושלים1
שרה יהודה472926282791328/02/2013בקשת צו ירושה מתוקנתירושלים2
יוסף לוי547179212025728/10/2009לצו ירושהבאר שבע1
אסגד סיגלי מקונן115224481226527/03/2006לצו ירושהבאר שבע1
שלמה פדידה675708122466129/05/2011לצו קיום צוואהבאר שבע1
איגור קולצ'נוב3167193432526307/08/2011לצו ירושהבאר שבע1
אליהו שריפי436631371217125/04/2006התנגדותבאר שבע2
אליהו שריפי436631371217118/02/2008מינוי מנהל עזבוןבאר שבע4
יהודה שריפי436631112182602/06/2010לצו ירושהבאר שבע1
ננה שריפי436631291892802/06/2010לצו ירושהבאר שבע2