חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
סוליקה אלפסי676348571490828/03/2007לצו קיום צוואהירושלים1
סוליקה אלפסי676348571490826/06/2007תיקון צו קיום צוואהירושלים2
חסיבה טולדנו787992282490311/09/2011לצו קיום צוואהירושלים1
שולמית מזרחי3930821804725/09/2008לצו קיום צוואהירושלים1