חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אליהו אביבי41068371950031/05/2009לצו קיום צוואהירושלים1
תמרה איברגימוב110178112554320/12/2011לצו ירושהירושלים1
מרדכי איידלמן93651641216019/05/2009לצו ירושהנצרת1
לאה אפרתי500634117773910/07/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
שאול אפרתי283363017773710/07/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
מיסה ארביב5395692699711/03/2012לצו קיום צוואהבאר שבע1
עקיבא נסים ארבל93479319451613/06/2007לצו ירושהתל אביב1
פרץ ארליך93523941683121/03/2012לצו קיום צוואהנצרת1
רחל ארליך35891731683021/03/2012לצו קיום צוואהנצרת1
אילנה באואר93375102499821/09/2011לצו קיום צוואהירושלים1
אילנה באשר420360952682317/06/2012לצו קיום צוואהירושלים1
הדסה בוט94104081787715/10/2012לצו קיום צוואהנצרת1
הדסה בוט94104081787726/02/2013תיקון טעות סופרנצרת2
ישראל בוט94103901787815/10/2012לצו קיום צוואהנצרת1
טוני )טובה בורנשטין92970451805912/11/2012לצו קיום צוואהנצרת1
טוני )טובה בורנשטין92970451805912/11/2012תיקון טעות סופרנצרת2
טוני )טובה בורנשטין92970451805912/11/2012לצו ירושהנצרת3
שרה ביריביס94248051972210/09/2013לצו ירושהנצרת1
פלה צפורה בלאושטיין אי3177727137961820/02/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
לאה שושנה בלושטיין696109391470618/01/2011לצו קיום צוואהנצרת1