חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
צילה בטר31405164011971724/05/2009לצו ירושהתל אביב1
עדה גולדמן705023010259020/01/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
אלגרה טליאס1312768366502/07/2006לצו ירושהתל אביב1
יהודה טליאס22875488366402/07/2006לצו ירושהתל אביב1
רון משיח296579479133425/02/2007לצו ירושהתל אביב1
יוסף צימרמן20122688322020/06/2006לצו קיום צוואהתל אביב1