חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מיכאל גינו244909811493426/01/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
שמואל כהן276461110838614/07/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
דליה שפירא60561542468310/08/2011לצו קיום צוואהירושלים1