חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
רפאל ביטון414318914397009/06/2009לצו ירושהחיפה1
ברכה גרופי4138888517210826/02/2013לצו ירושהתל אביב1
ברכה גרופי4138888517210816/06/2013בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
אסתר המדאני כהן1594483810115720/12/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים המדאני כהן159447968558729/08/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד וויזמן428171064477109/08/2009לצו ירושהחיפה1
רחים יום טוב6969422215558011/01/2012לצו ירושהתל אביב1
מרים יחיה4222561514623405/07/2011לצו ירושהתל אביב1
סולטנה כהן681478916242124/12/2012לצו קיום צוואהחיפה1
דוד רידמן30398902412302519/08/2009לצו ירושהתל אביב1