חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
שרה ליפשיץ792636311863522/04/2009לצו קיום צוואהתל אביב1