חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
עזרא ביבי5749893313738112/10/2010לצו ירושהתל אביב1
מזל בן חגי415910742361909/01/2011לצו ירושהבאר שבע1
מזל בן חגי415910742361902/06/2011הוכחת מוותבאר שבע2
שושנה דננברג715685415304514/11/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
יורי חוטינר6473829716785622/11/2012לצו ירושהתל אביב1
ורד חממה5920486712110328/06/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
הינדה טרנובסקי79532279430504/06/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
מאיר יהודאי6532704117732827/06/2013לצו ירושהתל אביב1
עליזה יהודאי6550753517732927/06/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
אסתר כהן1016357410970917/08/2008לצו ירושהתל אביב1
ציון כהן244517839984506/05/2012תיקון טעות סופרתל אביב3
שלום לוי590749066327215/01/2012תיקון צו ירושהתל אביב2
דן מאפרי1210236416041921/05/2012לצו ירושהתל אביב1
חבצלת קדוש513495799125821/02/2007לצו ירושהתל אביב1