חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מיכאל אברוצקי3077077521316006/09/2006לצו קיום צוואהבאר שבע1
מאעל אסינובסקי3043415892468001/06/2011לצו ירושהבאר שבע1
בוסיה בוגוסלבסקי3131005962433807/04/2011לצו קיום צוואהבאר שבע1
ארקדי בולוצ'ניקוב3063104183037120/05/2013לצו קיום צוואהבאר שבע1
ארקדי בולוצ'ניקוב3063104183037120/05/2013מינוי מנהל עזבוןבאר שבע2
ליובוב בטיס3071651671291423/07/2006לצו קיום צוואהבאר שבע1
פניה בטיס3071645821456724/05/2007לצו קיום צוואהבאר שבע1
יפים בלובורודוב3101597363121311/07/2013לצו קיום צוואהבאר שבע1
נליה בסרסקי3086457956573210/07/2013לצו ירושהחיפה1
חיה ברודסקי30926473714429216/05/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
בוריס ברנשטיין3060934932306003/11/2010לצו קיום צוואהבאר שבע1
בינה ברקוביץ'3089516315763931/01/2012לצו קיום צוואהחיפה1
שרה גאידס3061445281981723/08/2009לצו ירושהבאר שבע1
יעקב גודלמן3087964241532323/10/2007לצו קיום צוואהבאר שבע1
סטניסלב גופין3070116273049328/05/2013לצו ירושהבאר שבע1
אובסיי גור3107996711190726/01/2006לצו ירושהבאר שבע1
קלבדיה גור3107996891996709/09/2009לצו קיום צוואהבאר שבע1
איסק גייסטר3091328682227922/07/2010לצו קיום צוואהבאר שבע1
סמואיל גינזבורג3129288151590308/01/2008לצו קיום צוואהבאר שבע1
סימה גלוחובסקי3145839492393816/02/2011לצו ירושהבאר שבע1