חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יוסף הרינג905757117581727/05/2013לצו ירושהתל אביב1
ויקטור ווהבה6837006314675725/07/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
מרים תנעמי306446117503917/01/2006בקשה מתוקנתתל אביב2
סלם תנעמי306446038130730/04/2006לצו קיום צוואהתל אביב1