חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
ישראל אטקין20284052733014/01/2013לצו ירושהבאר שבע2
חנה אירלין )ינקל835636217173618/02/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
מרים אלון45972333080309/06/2013לצו ירושהבאר שבע1
רחל אלעזר )רפאלו333375413050315/03/2010לצו ירושהתל אביב1
ניסים אשר333336612995428/02/2010לצו ירושהתל אביב1
חוה בן אשר38608062895514/11/2012לצו ירושהבאר שבע1
שושנה בריש41457362804711/07/2012לצו ירושהבאר שבע1
דן ברנהיים381801015479025/12/2011לצו ירושהתל אביב1
זאב ברנהיים333428115210827/10/2011לצו ירושהתל אביב1
זאב ברנהיים333428115210813/03/2012בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
דבורה גבעוני333404214876021/08/2011לצו ירושהתל אביב1
אולגה גל663313515462919/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
נעימה גלפז584856912453201/10/2009לצו ירושהתל אביב1
קילה גפן41457932931830/12/2012לצו ירושהבאר שבע1
אבא דובני352385913313708/06/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
יואכים דורון1001389414081903/01/2011לצו ירושהתל אביב1
יואכים דורון100138945231006/02/2011לצו ירושהחיפה1
יעקב דרזנשטוק6995569811936113/05/2009לצו ירושהתל אביב1
יעקב דרזנשטוק6995569811936128/07/2009תיקון טעות סופרתל אביב2
יעקב דרזנשטוק6995569811936125/10/2009תיקון צו ירושהתל אביב3