חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יעקב אברגל129810642872101/03/2006התנגדותחיפה2
ינינה איזב אטינגר650271791520327/05/2007לצו קיום צוואהירושלים1
יונה אנגל42770343505206/08/2007לצו קיום צוואהחיפה1
מלכה בכר3065283810492630/03/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
מלכה בכר3065283810492612/05/2008מינוי מנהל עזבוןתל אביב2
מלכה בכר3065283810492612/05/2008תיקון טעות סופרתל אביב3
מאיר ראובן בלום57838245439029/06/2011לצו קיום צוואהחיפה1
ורגימי בנראי128899788584610/09/2006לצו ירושהתל אביב1
ורגימי בנראי128899788584625/02/2007בקשה מתוקנתתל אביב2
ורד בסון612788264552712/10/2009לצו ירושהחיפה1
שלום ברוך6275405611667209/03/2009לצו ירושהתל אביב1
איספיר גולדנפון148692915027414/09/2010לצו קיום צוואהחיפה1
תמר גולן64607292516923/01/2012לצו ירושהבאר שבע2
תמר גולן64607292516924/01/2012הוכחת מוותבאר שבע3
דינה גילס66757223619607/11/2007לצו ירושהחיפה1
נחמן גרוסברד18557096660502/09/2013לצו ירושהחיפה1
רבקה גריצמן4275734410112319/12/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
וולף וינטראוב122394146137614/10/2012לצו קיום צוואהחיפה1
וולף וינטראוב122394146137614/10/2012תיקון טעות סופרחיפה2
סידי טולדנו100066336032519/07/2012לצו ירושהחיפה1