חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
צבי אברהמי251710015703421/02/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
חנן חדייר7091333012590719/11/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
כרמי יוגב514902613158028/04/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד ליברמן4183818616087431/05/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
ריטה ליברמן4183819413372828/06/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
לילי אליקים מבורך010682927/05/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
לילי אליקים מבורך010682927/05/2008בקשה להוספת פרטים בצו קיום צוותל אביב2
רינה פרנקל755627715928619/04/2012לצו ירושהתל אביב1
רינה פרנקל755627715928612/06/2012תיקון טעות סופרתל אביב2
תמר קנובל794869813922323/11/2010לצו ירושהתל אביב1
תמר קנובל794869813922302/12/2010בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2