חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
פתחי וחידי3414206715400107/12/2011לצו ירושהתל אביב1