חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חתון קלה465904362346506/06/2011מינוי מנהל עזבוןירושלים2