חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אהרון אלבז108777108638226/09/2006לצו ירושהתל אביב1
מוטי אמיר652066338032520/03/2006לצו ירושהתל אביב1
ליודמילה גנטברג31712805615706921/02/2012לצו ירושהתל אביב1
מימון דנן124446184255808/04/2010תיקון צו ירושהתל אביב3
אפרים דקל6893975015105502/10/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אפרים דקל6893975015105512/12/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
שרה דקל6893976815105702/10/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
שרה דקל6893976815105712/12/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
שלום השס1430842317089130/01/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
ויקטוריו מסיקה421858766489227/11/2007תיקון טעות סופרתל אביב2
חיים עוקשי3064344917205325/02/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
מלכה פלן719582915345124/11/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
מלכה פלן719582915345115/12/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
מלכה פלן719582915345127/06/2012תיקון צו קיום צוואהתל אביב3
לאה צחי5350967865815/01/2006לצו ירושהתל אביב1
מטביי קפלון3129673008662903/10/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
ציון שמואל4933591215909315/04/2012לצו קיום צוואהתל אביב1