חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אלי בן מוחה641672991373127/12/2006לצו ירושהבאר שבע1
אלי ברדוגו6949218911677412/03/2009לצו ירושהתל אביב1
אלי ברדוגו694921892017010/09/2009לצו ירושהירושלים1
חיים הרשקוביץ4177713716197825/06/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים הרשקוביץ4177713716197825/06/2012בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
מרדכי וקנין6268081415925118/04/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
מרדכי וקנין6268081415925124/05/2012בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
רימה לבוביץ1637071011219013/11/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ציון עוזירי4200675916538904/09/2012לצו ירושהתל אביב1
אברהם רן70305628964601/01/2007לצו ירושהתל אביב1
מרגיט שטיינר81162016413606/08/2012לצו קיום צוואהתל אביב1