חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יוסף אסודרי1432911414453824/05/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
סופי אריה98383439322402/05/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
סופי אריה98383439322402/05/2007בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
אטיה דשא502263710411205/03/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
אהרון ינקלביץ19181842180127/06/2010התנגדותירושלים2
זאב שלמה יפה677997678075506/04/2006לצו ירושהתל אביב1
סונחולה יפה678664758075206/04/2006לצו ירושהתל אביב1
שלמה יפה678664678075306/04/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
אהרון מדינה148769310002422/11/2007לצו ירושהתל אביב1
עמרם מלול301198951130328/09/2008לצו ירושהנצרת1
רחל מלול304235451130228/09/2008לצו ירושהנצרת1
רבקה רביע2354559311588018/02/2009לצו ירושהתל אביב1
צבי שלג527257289417830/05/2007לצו קיום צוואהתל אביב1